ANAF anunta inregistrarea din oficiu in scopuri de TVA a persoanelor impozabile cu o cifra de afaceri de peste 220.000 lei

siglaanaf1_1355399383_88772900În cazul în care o persoană este obligată să se înregistreze în scopuri de TVA, în conformitate cu prevederile art. 153 din Codul fiscal și nu solicită înregistrarea, organele fiscale competente vor înregistra persoana respectivă din oficiu.

Selectarea contribuabililor aflați în această situație se va realiza în baza informațiilor declarate de aceștia în situațiile financiare semestriale/ anuale, declarațiile fiscale și alte documente depuse de contribuabili sau pe baza constatărilor organelor de inspecție fiscală.

Astfel, vor fi notificați în vederea îndeplinirii obligației de înregistrare fiscală în scopuri de TVA sau depunerii de documente din care să rezulte că nu au această obligație, potrivit procedurii stabilite prin Ordinul președintelui ANAF nr. 3331/ 2013, contribuabilii persoane juridice, asocieri fără personalitate juridică sau persoane fizice care, potrivit informațiilor declarate în situațiile financiare semestriale/ anuale, declarațiile fiscale (declarația 200 privind venitul realizat, declarația 204 privind venitul realizat de asocierile fără personalitate juridică, etc.) și alte documente (declarația informativă 205), au depășit în cursul unui an cifra de afaceri de 220.000 lei, fără a solicita înregistrarea în scopuri de TVA.

În cazul persoanelor fizice, selecția se va face inclusiv ținând cont inclusiv de veniturile sau câștigurile care nu fac obiectul declarării de către beneficiar, în baza informațiilor transmise prin declarațiile informative de către plătitorii de venit (din declarația 205 referitoare la venituri cu impunere finală din: drepturi de proprietate intelectuală, contracte-convenții civile, expertiza contabilă și tehnică, arendare, alte surse, din lichidarea unei persoane juridice, etc.).

Ulterior notificării, dacă în termen de 15 zile de la comunicarea acesteia, contribuabilul nu se prezintă la organul fiscal pentru stabilirea stării de fapt fiscale, se procedează la emiterea și comunicarea deciziei privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA și, după comunicarea acesteia, a certificatului de înregistrare în scopuri de TVA. În acest caz, odată cu înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA, se aplică și sancțiunile pentru nedepunerea la termenele prevăzute de lege a declarațiilor de înregistrare fiscală sau de mențiuni, prevăzute de art. 219 din Codul de procedură fiscală.

Pentru situația în care înregistrarea din oficiu se impune pe baza constatărilor organelor de inspecție fiscală, din care rezultă că persoana impozabilă supusă inspecției fiscale nu și-a îndeplinit obligația de înregistrare în scopuri de TVA, nu se mai procedează la notificarea contribuabilului, acesta luând la cunoștința despre această obligație din documentele emise de organele de inspecție fiscală. În acest caz se procedează conform paragrafului anterior.

Persoana impozabilă care are sediul activității economice în România și realizează o activitate economică ce implică operațiuni taxabile sau scutite de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere trebuie să solicite înregistrarea în scopuri de TVA la organul fiscal competent, dacă în cursul unui an calendaristic cifra de afaceri atinge său depășește plafonul de scutire (220.000 lei), în termen de 10 zile de la sfârșitul lunii în care a atins sau a depășit acest plafon. Art. 153 din Codul fiscal detaliata toate situațiile în care contribuabilii sunt obligați să se înregistreze în scopuri de TVA.

Cifră de afaceri menționata este constituită din valoarea totală a livrărilor de bunuri și a prestărilor de servicii efectuate de persoana impozabilă în cursul unui an calendaristic, taxabile sau, după caz, care ar fi taxabile, a operațiunilor rezultate din activități economice pentru care locul livrării/ prestării se consideră că fiind în străinătate, dacă taxa ar fi deductibilă, în cazul în care acestea ar fi fost realizate în România, a operațiunilor scutite cu drept de deducere și a celor scutite fără drept de deducere, prevăzute la art. 141 alin. (2) lit. a), b), e) și f), dacă acestea nu sunt accesorii activității principale, cu excepția livrărilor de active fixe corporale sau necorporale și livrărilor intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite.

De asemenea, în cazul în care o persoană este obligată să se înregistreze special în scopuri de TVA (pentru operațiuni intracomunitare, în conformitate cu prevederile art. 1531 din Codul fiscal) și nu solicită înregistrarea, organele fiscale competente vor înregistra persoana respectivă din oficiu.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *