ANAF: Persoanele fizice sunt obligate sa efectueze plati anticipate cu titlul de contributii de asigurari sociale de sanatate

tva_la_incasare_multi_functionari_anaf_nu_stiu_exact_cum_se_va_aplica_4778_14681500În vederea îmbunătățirii serviciilor destinate contribuabililor persoane fizice, s-a propus introducerea în conținutul formularelor de decizii de impunere privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale a informațiilor referitoare la plata obligațiilor fiscale (contul bugetar și contul IBAN, modalitatea de plată a obligațiilor bugetare).

Totodată, potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr.8/ 2013 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/ 2003 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, începând cu data de 1 februarie 2013, în sfera contribuțiilor sociale obligatorii au fost incluse veniturile din silvicultură și din piscicultură.

Astfel, persoanele fizice care realizează aceste categorii de venituri, sunt obligate să efectueze în cursul anului plăți anticipate cu titlu de contribuții de asigurări sociale de sănătate.

Potrivit art.296^25 alin. (4) din Legea nr.571/ 2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, în cazul persoanelor fizice care datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate, stabilirea obligațiilor anuale de plată se realizează de organul fiscal competent, prin decizia de impunere anuală, pe baza căreia se regularizează sumele datorate cu titlu de plăți anticipate.

De asemenea, alin (6) al art. 296^22 prevede că, pentru persoanele care realizează numai venituri din activități agricole, piscicultură și silvicultură, sub nivelul salariului de bază minim brut pe țară lunar și nu fac parte din familiile beneficiare de ajutor social, baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate reprezintă o treime din salariul de bază minim brut pe țară. Sarcina verificării și după caz, a stabilirii bazei lunare de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate revine și în această situație, organului fiscal competent.

Față de cele de mai sus, prin prezentul proiect de ordin se propun următoarele:

A) adaptarea modelului și conținutului formularului 630 ‘Decizie de impunere anuală pentru stabilirea contribuției de asigurări sociale de sănătate’, pentru anul 2013, prin introducerea informațiilor referitoare la veniturile din silvicultură și piscicultură;

B) introducerea informațiilor privind contul bugetar și contul IBAN, precum și cele referitoare la modalitățile de plată a obligațiilor bugetare datorate de persoanele fizice, în conținutul următoarelor formulare:

250 ‘Decizie de impunere anuală pentru veniturile realizate din România de persoanele fizice’

251 ‘Decizie de impunere anuală pentru veniturile realizate din străinătate de persoanele fizice’

260 ‘Decizie de impunere privind plățile anticipate cu titlu de impozit pe venit/ contribuții de asigurări sociale de sănătate, precum și privind obligațiile de plată cu titlu de contribuții de asigurări sociale’

630 ‘Decizie de impunere anuală pentru stabilirea contribuției de asigurări sociale de sănătate’

650 ‘Decizie de impunere privind plățile anticipate cu titlu de contribuții de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile din cedarea folosinței bunurilor’

Proiectele de acte normative, inițiate de ANAF, sunt făcute publice pe site-ul instituției la adresa www.anaf.ro, domeniul Legislație/ Transparența decizională. De asemenea, acestea pot fi consultate la Serviciul Comunicare, Relații Publice și Mass-Media din cadrul ANAF, cu sediul în str. Apolodor nr.17, sector 5, București.

Eventualele sugestii, propuneri sau opinii referitoare la acest proiect de act normativ pot fi transmise în scris la Serviciul Comunicare, Relații Publice și Mass-Media — cu mențiunea ‘Conf. Legii nr.52 /2003’, la următoarele adrese:

Prin scrisori la adresa poștală: Agenția Națională de Administrare Fiscală, str. Apolodor nr.17, sector 5 București 050741 — la Serviciul Comunicare, Relații Publice și Mass-Media;

Electronic la adresa de mail: relatii publice.anaf@mfinante.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *