ANAF: Sistemul TVA la incasare devine optional incepand cu 1 ianuarie 2014

tnr_800x800_6532_ANAFPrin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.111/2013, pentru reglementarea unor măsuri fiscale și pentru modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României nr.809 din 19 decembrie 2013, au fost modificate dispozițiile Codului fiscal privind sistemul TVA la încasare.

Potrivit noilor reglementări, sistemul TVA la încasare devine, începând cu data de 1 ianuarie 2014 opțional, iar exigibilitatea taxei se amână până la data încasării contravalorii integrale sau parțiale a livrării de bunuri sau a prestării de servicii, în condițiile prevăzute de lege, în cazul persoanelor impozabile care optează pentru aplicarea acestui sistem.

De asemenea, au fost reglementate condițiile trecerii de la aplicarea obligatorie la aplicarea opțională a sistemului TVA la încasare, pentru persoanele impozabile care la data de 1 ianuarie 2014 aplică sistemul TVA la încasare.

Având în vedere aceste modificări legislative, este necesară eliminarea din cuprinsul Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr.3331/2013 a prevederilor referitoare la înregistrarea, din oficiu, de către organul fiscal în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare.

Proiectele de acte normative, inițiate de ANAF, sunt făcute publice pe site-ul instituției la adresa www.anaf.ro, domeniul Legislatie/ Transparența decizională. De asemenea, acestea pot fi consultate la Serviciul Comunicare, Relații Publice și Mass-Media din cadrul ANAF, cu sediul în str. Apolodor nr.17, sector 5, București.

Eventualele sugestii, propuneri sau opinii referitoare la acest proiect de act normativ pot fi transmise în scris la Serviciul Comunicare, Relatii Publice si Mass-Media — cu mențiunea ‘Conf.Legii nr.52/2003’, la următoarele adrese:
Prin scrisori la adresa poștală: Agenția Națională de Administrare Fiscală, str.Apolodor nr.17, sector 5 Bucuresti 050741 — la Serviciul Comunicare, Relații Publice și Mass-Media; Electronic la adresa de mail: relatiipublice.anaf@mfinante.ro

Prin fax la numarul: 021-319.98.57.

Pentru a avea acces la informațiile de presa privind aplicarea Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în Agenția Națională de Administrare Fiscală, se poate accesa domeniul Informații / Comunicate și informații de presă aflat pe site-ul instituției.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *