ASF transmite principalele elemente ale evolutiei pietei de capital din Romania

ASFAutoritatea de Supraveghere Financiară transmite principalele elemente ale evoluției pieței de capital din România, la jumătatea anului 2014, după cum rezultă din analiza datelor centralizate de către ASF:

* ponderea capitalizării bursiere în PIB s-a majorat cu 4,8 puncte procentuale, până la 19,86% din PIB, față de 30 iunie 2013 (calculul ține seama de capitalizarea totală ce include și companiile străine tranzacționate la BVB);
* 1056 de societăţi comerciale sunt înregistrate ca emitenți pe piața de capital, din care 82 pe piața reglementată administrată de BVB;
* în primul semestru al anului 2014 au avut loc 3 oferte publice inițiale (din care 2 prospecte de obligațiuni corporative);
* activele organismelor de plasament colectiv s-au majorat cu 25% față de 31 decembrie 2013;
* numărul de investitori în fonduri deschise de investiții s-a cifrat la peste 292.000, iar numărul de investitori în fonduri închise de investiții a totalizat peste 91.000 de persoane;
* numărul societăților de servicii de investiții financiare supravegheate de către ASF a scăzut la 34.

La data de 30 iunie 2014, capitalizarea bursieră a societăților listate la BVB totaliza 131,569 miliarde lei, în scădere ușoară (-2,26 miliarde lei) față de 31 decembrie 2013, și a reprezentat 19,86% din Produsul Intern Brut estimat pentru anul 2014.

Față de 30 iunie 2013, capitalizarea bursieră este mai mare cu 38,84%. Creșterea de 36,8 miliarde lei din acest interval de 12 luni s-a datorat în principal noilor listări pe piața de capital și evoluției prețului acțiunilor.

Ponderea capitalizării bursiere în PIB s-a majorat cu aproape 4,8 puncte procentuale, de la 15,07% din PIB la 30 iunie 2013, până la 19,86% din PIB la sfârșitul semestrului I 2014.

84,7% din capitalizarea BVB era reprezentată de societăți din domeniul financiar și al industriei extractive. Structura capitalizării arată că piața românească este dominată de companiile financiare (SIF-uri, bănci, Fondul Proprietatea) și de Petrom. Urmează ca importanță companiile de utilități (Transelectrica, Transgaz etc.).

Din punct de vedere al structurii pe sectoare de activitate economică a companiilor listate la BVB, principalele sectoare reprezentate la data de 30 iunie 2014 au fost:

Untitled
Total emitenți pe piața de capital
La data de 30 iunie 2014, erau listate pe piața din capital din România 1056 de societăți comerciale (în scădere cu 35 față de începutul anului).

* acțiunile a 82 de societăți erau tranzacționate pe piața reglementată administrată de BVB;
* acțiunile a 21 de societăți erau tranzacționate pe piața valorilor mobiliare necotate care utilizează sistemul tehnic al BVB;
* acțiunile a 946 de societăți erau listate la BVB – piața RASDAQ;
* acțiunile a 2 societăți erau listate pe Sistemul Alternativ de Tranzacționare administrat de BVB;
* acțiunile unei societăți erau tranzacționate la SIBEX;
* acțiunile a 4 societăți erau listate pe Sistemul Alternativ de Tranzacționare administrat de SIBEX.

Potrivit datelor Fondului de Compensare a Investitorilor (disponibile pentru 31 martie 2014), care centralizează informații de la cei 59 de membri, numărul investitorilor compensabili care apelează la serviciile societăților de investiții financiare și la instituțiile de credit s-a cifrat la 83.520 de persoane, la sfârșitul primului trimestru al anului 2014. Această cifră include doar investitorii individuali ale căror titluri sau disponibilități pentru tranzacționare se află la intermediari și nu cuprinde investitorii profesionali și instituționali sau alte categorii de investitori care sunt exceptate de la compensare.

În primul semestru al anului 2014 au avut loc 3 oferte publice inițiale
* 2 prospecte aferente admiterii la tranzacționare pe piața reglementată a unor obligațiuni corporative precedate de oferte publice, în valoare de 800 milioane de lei (Raiffeisen Bank SA București, Garanti Bank SA București);
* 1 prospect aferent unei oferte publice primare de vânzare de acțiuni sub formă de acțiuni și certificate de depozit (Electrica SA), în valoare de 1,94 miliarde lei.

Organisme de plasament colectiv
La data de 30 iunie 2014, activele totale ale organismelor de plasament colectiv însumau 39,08 miliarde lei.

În baza autorizărilor CNVM/ASF, la sfârșitul primului semestru al anului 2014, funcționau: 21 de societăți de administrare a investițiilor (SAI), 70 de fonduri deschise de investiţii (FDI), 32 de fonduri închise de investiții (FII), 5 societăți de investiții financiare (SIF), Fondul Proprietatea, 9 depozitari.

a) Cele 21 de societăți de administrare a investițiilor aveau, la 30.06.2014, active nete de 16,11 miliarde lei, în creștere cu 48,5% față de primele 6 luni ale anului 2013.

b) Cele 70 de fonduri deschise de investiții totalizau, la data de 30.06.2014, active nete de 15,35 miliarde lei, în creștere cu 49% față de perioada similară din anul 2013. Cea mai mare pondere au înregistrat-o fondurile de obligațiuni care dețineau 94% din activele nete ale fondurilor deschise de investiții. Numărul de investitori (persoane fizice și juridice) s-a majorat la 292.018 (+20% față de perioada similară a anului 2013).

c) Cele 32 de fonduri închise de investiții totalizau, la 30.06.2014, active nete de 756,59 milioane lei, în creștere cu 35% față de valoarea înregistrată la 30.06.2013. Numărul investitorilor în fonduri închise de investiții s-a păstrat relativ stabil față de perioada similară din 2013 și a fost 91.742.

d) Cele 5 societăți de investiții financiare (SIF) – Alte Organisme de Plasament Colectiv (AOPC) însumau, la data de 30.06.2014, active nete de 6,88 miliarde lei, în creștere cu 14,6% față de perioada similară a anului 2013.

e) Fondul Proprietatea – AOPC. Valoarea activelor Fondului Proprietatea s-a cifrat, la 30.06.2014, la 15,5 miliarde lei, în creștere cu 3,5% față de perioada similară din anul 2013. Numărul societăților la care Fondul Proprietatea deține participații s-a redus la 58 (față de 67 la 30.06.2013), din care 20 emit acțiuni și sunt tranzacționate, iar 38 de societăți comerciale nu sunt admise la tranzacționare.

Societățile de servicii de investiții financiare (SSIF)
La sfârșitul semestrului I 2014, numărul total al SSIF-urilor supravegheate de ASF era de 34 (față de 41 la data de 31 decembrie 2013). 22 dintre acestea erau autorizate să presteze toate serviciile și activitățile prevăzute de legislația pieței de capital, având un capital inițial mai mare sau egal cu echivalentul în lei a 730.000 de euro.

Analiza exhaustivă a pieței de capital din România, la data de 30.06.2014, este disponibilă pe www.asfromania.ro.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *