Contractarea fondurilor structurale și de coeziune din actuala perioadă de programare va fi finalizată în 2014

posdru_fonduri_europene_europa_68186400_71876300Autoritățile de Management ale programelor operaționale vor finaliza, în acest an, contractarea fondurilor structurale și de coeziune alocate României pentru actuala perioadă de programare, dar și pentru folosirea economiilor apărute în timpul implementării proiectelor.

Contractarea fondurilor nu este limitată de niciun regulament UE. Singura regulă impusă de Comisia Europeană este ca implementarea proiectelor să se finalizeze până la 31 decembrie 2015 pentru ca fondurile utilizate să fie solicitate de statele membre pentru a le fi rambursate. În consecință, faptul că nivelul de contractare a fondurilor UE era de 93% la data de 31 decembrie 2013, nu duce la pierderea niciunui euro din fondurile structurale și de coeziune alocate României.

Mult mai important, în 2013 România a evitat riscul de dezangajare automată a fondurilor structurale și de coeziune alocate de UE, datorită adoptării regulii ‘N+3’ pentru alocările aferente anilor 2011 și 2012 și în același timp datorită măsurilor implementate de Guvernul României pentru accelerarea absorbției. Aplicarea regulii ‘N+3’ pentru anii 2011 și 2012 înseamnă că România va putea cheltui fondurile europene alocate pentru anul 2011 până la data de 31 decembrie 2014, iar pe cele alocate pentru anul 2012 până la data de 31 decembrie 2015. Subliniem că termenul final pentru cheltuirea fondurilor europene alocate în actuala perioadă de programare a rămas neschimbat: suma alocată României pentru actuala perioadă de programare trebuie cheltuită până la data de 31 decembrie 2015.

Rata de absorbție curentă a ajuns la 33,47% la sfârșitul anului 2013, de patru ori mai mare decât la începutul lunii mai 2012. Creșterea ratei de absorbție s-a datorat în primul rând reluării plăților de către Comisia Europeană către România în cadrul a patru programe operaționale blocate din cauza problemelor înregistrate în implementare în perioada 2009-2011. Mai precis, în februarie 2013 Comisia a reluat plățile către România pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, în aprilie 2013 a fost deblocat Programul Operațional Regional, în iunie 2013 Comisia Europeană a reluat plățile către România pentru Programul Operațional Sectorial Transport, iar în octombrie 2013 a fost ridicată pre-suspendarea Programului Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice. În paralel, în 2013 au fost implementate numeroase măsuri în scopul accelerării absorbției fondurilor europene.

Unele dintre cele mai importante măsuri implementate în 2013 au fost:
Au fost alocate fonduri de aproximativ nouă miliarde de lei din Trezoreria Statului pentru a plăti beneficiarii, pentru a susține continuarea proiectelor dezvoltate din fonduri europene, locurile de muncă create în cadrul acestora și economia României;

A fost implementat mecanismul decontării cererilor de plată pentru toți beneficiarii proiectelor, indiferent de programul în cadrul căruia sunt implementate. Acest mecanism permite decontarea directă a facturilor emise de furnizori, din fondurile alocate de la Trezoreria Statului, ceea ce înseamnă că beneficiarii nu sunt obligați să suporte, într-o primă fază, din fonduri proprii plata facturilor;

Beneficiarii de fonduri UE au fost scutiți de la plata penalităților, dobânzilor penalizatoare și accesoriilor percepute de stat pentru obligațiile fiscale neplătite la timp dacă autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene nu le-au achitat sumele pe care aveau dreptul să le încaseze după expirarea termenelor prevăzute în contractele de finanțare;

Au fost eliminate constrângerile artificiale impuse pentru achizițiile efectuate de beneficiarii din mediul privat în cadrul proiectelor implementate din fonduri europene. În trecut, beneficiarii din mediul privat erau obligați să deruleze proceduri similare cu cele impuse instituțiilor de stat. În prezent, aceștia trebuie să respecte o procedură simplificată: pentru achiziția de bunuri de peste 30.000 de euro, de servicii cu o valoare cuprinsă în intervalul 30.000-200.000 de euro, respectiv de lucrări cu o valoare cuprinsă în intervalul 100.000 — 5.000.000 de euro, beneficiarii din mediul privat trebuie să publice un anunț într-o secțiune a site-ului Ministerului Fondurilor Europene. Beneficiarii aleg oferta pe care o consideră cea mai competitivă și își argumentează alegerea prin întocmirea unei note justificative;

A fost realizat și publicat Ghidul privind principalele riscuri identificate în domeniul achizițiilor publice și recomandările Comisiei Europene care trebuie urmate de Autoritățile de Management și Organismele Intermediare în procesul de verificare a procedurilor de achiziții publice. Ghidul este un instrument de lucru pentru toți cei implicați în sistemul de implementare a fondurilor europene și va preîntâmpina aplicarea de noi corecții financiare.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *