CSSPP a publicat noile acte normative privind obligatiile de raportare si transparenta in sistemul pensiilor private

Consiliul Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (CSSPP) a aprobat un nou set de reglementari privind obligatiile de raportare si transparenta in sistemul pensiilor private, in vederea inlocuirii celor deja existente, asa cum se arata intr-un comunicat de presa.

Prin aprobarea acestor acte normative se urmareste actualizarea si armonizarea cadrului legislativ, intarirea supravegherii prudentiale a pietei de pensii private, imbunatatirea gradului de transparenta precum si asigurarea unui sistem de pensii private concurential si predictibil.

Noile prevederi stabilesc sistemul de raportare pentru administratorii fondurilor de pensii private, pentru depozitarea activelor fondurilor de pensii private precum si pentru agentii de marketing persoane juridice, care desfasoara activitatea de marketing a fondurilor de pensii private, denumite entitati raportoare.

Pentru activitatea proprie si pentru fondul de pensii private, entitatile raportoare au obligatia de a transmite raportari contabile al caror continut este intocmit in conformitate cu legislatia aplicabila si cu normele CSSPP privind reglementarile contabile aplicabile entitatilor reglementate, autorizate, supravegheate si controlate de catre CSSPP. In cadrul procesului de raportare se urmareste ca informatiile obtinute sa fie relevante, fiabile, exacte, complete in toate aspectele semnificative si comparabile in timp.

Dintre modificarile implementate de noile norme se evidentiaza obligatia administratorilor de pe piata pensiilor private de a transmite in scris, gratuit, fiecarui participant, la ultima adresa de corespondenta comunicata, pana la data de 15 mai a fiecarui an, o scrisoare de informare cu date despre situatia activul personal al participantului la data de 31 decembrie a anului precedent.

Norma privind obligatiile de raportare si transparenta in sistemul pensiilor administrate privat, emisa in aplicarea Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si Norma privind obligatiile de raportare si transparenta in sistemul pensiilor facultative, emisa in aplicarea Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificarile si completarile ulterioare au fost transmise spre publicare in Monitorul Oficial si vor fi disponibile si pe site-ul www.csspp.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *