Guvernul a aprobat plafoanele pe 2014 la creditele garantate de stat pentru ‘Prima casă’, reabilitare termică și reabilitarea structural-arhitecturală a clădirilor

prima_casa_02_3f9c14c396În cadrul ședinței de guvern din 07.01.2014 au fost aprobate o serie de Hotarâri prin care s-a stabilit plafonul de garanții ce pot fi emise în 2014 pentru programul ‘Prima Casa’, pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanțare prin credite bancare cu garanție guvernamentală, pentru creșterea calității arhitectural-ambientale a clădirilor și pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanțate din instrumentele structurale ale UE.

Prin acordarea acestor măsuri de sprijin se urmărește dezvoltarea mediului de afaceri, prin deblocarea mecanismelor de finanțare, concomitent cu dinamizarea pieței construcțiilor și a firmelor din industriile orizontale legate de acesta piață dar și menținerea și crearea de locuri de muncă.

Hotărârile adoptate în cadrul ședinței de sunt:
I. Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului ‘Prima casă’

Modificările au în vedere:
-stabilirea plafonului suplimentar pe anul 2014 al garanțiilor care pot fi emise la 1.200 milioane lei
-utilizarea cu prioritate în anul 2014 a diferenței nealocate din plafonul anului 2013 (cca 22 milioane lei și 196 milioane lei pentru ANL) și a sumei alocate la data prezentei finanțatorilor care au solicitat plafon, din plafonul anului 2013, dar care nu a fost consumat integral până la data de 31.12.2013 (cca 158 milioane lei și 301 milioane lei pentru ANL)
-gestionarea eficientă a plafoanelor de garantare reutilizate în cadrul programului Prima casă, astfel că finanțatorii care au optat pentru reutilizarea plafonului în condițiile împărțirii riscurilor și pierderilor între finanțator și stat, să consume plafonul reutilizat până la data de 31 decembrie 2014
-lărgirea sferei împrumutătorilor cu condiția ca aceștia să-și desfășoare activitatea de creditare a persoanelor fizice pe baza reglementărilor validate de Banca Națională a României — Direcția supraveghere, potrivit reglementărilor B.N.R. referitoare la condițiiile de creditare ale persoanelor fizice, precum și cu condiția transmiterii către FNGCIMM și Ministerul Finanțelor Publice a unui angajament privind respectarea nivelului costurilor totale pe care le vor aplica finanțărilor acordate în cadrul programului

Impact:
Aceste masuri creează condiții propice pentru creșterea gradului de utilizare a plafonului de garanții care pot fi acordate în cadrul programului pentru achiziția și construcția de locuințe, cu consecințe directe asupra dezvoltării pieței imobiliare și a sectoarelor adiacente acestuia, asupra creșterii numărului de clienți ai instituțiilor de credit și a gradului de securizare a creditelor.

II. Hotărâre privind completarea art.2 din Hotărârea Guvernului nr.736/2010 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.69/2010 privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanțare prin credite bancare cu garanție guvernamentală

Modificările au în vedere:
-Continuarea programului prin stabilirea plafonului garanțiilor care pot fi emise în anul 2014 la nivelul sumei de 50 milioane lei.

Impact:
-Se creează condiții pentru dezvoltarea pieței construcțiilor, prin deblocarea activităților componente, prin stimularea persoanelor juridice care au ca obiect de activitate lucrări de construcții și a celor din industriile orizontale legate de acest sector, crearea de noi locuri de muncă.
-Vor fi atenuate efectele crizei economice în domeniile vizate, prin deblocarea mecanismelor de finanțare, producție și consum precum și deblocarea pieței materialelor de construcții și a construcțiilor.
-Totodată, sunt sprijinite asociațiile de proprietari/persoane fizice care doresc să contracteze credite pentru reabilitarea termică dar întâmpină dificultăți în accesarea finanțării necesare din cauza lipsei de garanții, reducerea costurilor cu întreținerea datorită reducerii consumurilor energetice din locuințe.

Programul, gestionat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP), permite asociațiilor de proprietari și persoanelor fizice să contracteze, în anumite condiții, credite avantajoase, garantate și subvenționate de stat, pentru executarea de lucrări de reabilitare termică. Creditele sunt destinate atât blocurilor de locuințe, cât și clădirilor de locuit individuale.

De la începutul programului, lansat în anul 2010, au fost acordate 22 de garanții în valoare totală de peste 6,2 milioane de lei.

III. Hotărâre privind completarea art.2 din Hotărârea Guvernului nr.945/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.153/2011 privind măsuri de creștere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor

Modificările au în vedere:
-Demararea programului și asigurarea condițiilor de derulare a acestuia presupune stabilirea unui plafon al garanțiilor care pot fi emise în anul 2014, la nivelul sumei de 100 milioane lei.

Impact:
-Se crează condițiile necesare pentru impulsionarea și dezvoltarea pieței construcțiilor prin deblocarea tuturor activităților componente ale procesului investițional în domeniu, stimularea în mod indirect a operatorilor economici din industriile orizontale legate de domeniul construcțiilor, menținerea și crearea de locuri de muncă, asigurarea continuității plății obligațiilor bugetare de către contribuabilii din acest domeniu de activitate.
-Crește atractivitatea economice/turistice a zonelor reabilitate și atenueaza efectele crizei economice în domeniile vizate, prin deblocarea mecanismelor de finanțare, producție și consum, precum și prin deblocarea pieței materialelor de construcții și a activităților de construire.

Programul, derulat la nivelul MDRAP, este finan?at prin credite garantate și subvenționate de stat și se adresează asociațiilor de proprietari sau persoanelor fizice care execută lucrări de reabilitare structural-arhitecturală a anvelopei clădirilor de locuit.

IV. Hotărâre privind completarea art.4 din Normele de implementare a Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanțate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.175/2010

Modificările au în vedere:
-Alocarea unui plafon al garanțiilor de 100 milioane euro pentru anul 2014
-Garanțiile pentru acordurile de principiu care nu s-au materializat până la finele anului 2013 în contracte de garantare vor fi emise după finalizarea demersurilor legale necesare, în vederea accesării finanțărilor bancare de către unitățile administrativ teritoriale, lucru ce se va întâmpla în anul 2014

Impact:
-Acordarea măsurilor de sprijin pentru beneficiarii proiectelor finanțate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene, implementate în domenii prioritare pentru economia românească, în vederea contractării de credite destinate asigurării contribuției proprii a beneficiarilor, contribuie la dinamizarea mediului de afaceri, prin realizarea unei efect multiplicator în economie

Prevederile celor patru acte normative vor intra în vigoare odată cu publicarea lor în Monitorul Oficial.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *