Inspectoratul General pentru Imigrări a asigurat managementul șederii legale pe teritoriul țării pentru un număr de 98975 cetățeni străini

imigrari-300x236Pe 11 februarie a.c., începând cu ora 8:30, la sediul central al Inspectoratului General pentru Imigrări, în prezența domnului chestor principal de poliție Lucian Guran, subsecretar de stat din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, a avut loc evaluarea activității Inspectoratului General pentru Imigrări în anul 2013.

Cu această ocazie, inspectorul general al Inspectoratului General pentru Imigrări, chestor principal de poliție dr. Nelu POP a prezentat activitățiile desfășurate și rezultatele obținute în cursul anului 2013, menționând, totodată, rolul managementului proactiv în implementarea politicilor în domeniul migrației și azilului și respectarea standardelor impuse de statutul de stat membru al Uniunii Europene.

Urmare a prezentării analizei, subsecretarul de stat domnul chestor principal de poliție Lucian Guran a apreciat activitatea desfășurată, rezultatele obținute și profesionalismul polițiștilor, reiterând importanța cooperării cu alte instituții ale statului cu atribuții în gestionarea fenomenului migraționist.

În domeniul imigrației
Inspectoratul General pentru Imigrări a asigurat managementul șederii legale pe teritoriul țării pentru un număr de 98975 cetățeni străini, dintre care 58497 din state terțe (cei mai mulți provin din Moldova — 11699, Turcia—9400 și China — 7938) și 40478 din state membre UE, SEE și Confederația Elvețiană ( Italia — 10436, Germania — 5551, Franța — 4288)

Pe parcursul anului 2013 au fost organizate și desfășurate un număr de 4584 acțiuni și controale cu forțe proprii sau în cooperare cu instituțiile având atribuții în domeniu, în baza protocoalelor de cooperare încheiate cu acestea. Cu aceste ocazii au fost depistați cu ședere ilegală un număr 2318 cetățeni străini. Cei mai mulți provin din state precum Moldova — 337, Turcia — 273, Siria — 251.

În perioada de referință, străinilor depistați cu ședere ilegală le-au fost emise 2188 decizii de returnare (cei mai mulți cetățeni provin din Turcia — 353, Moldova — 267, China — 167), cu 17% mai puține decât în anul trecut. Din totalul deciziilor emise un procent de 84,29% au fost respectate.

Au fost luați în custodie publică și cazați în Centrele de Cazare a Străinilor Luați în Custodie Publică, în vederea îndepărtării de pe teritoriu sub escortă, un număr de 292 străini, cu 57% mai puțini decât în anul anterior. Scăderea numărului acestei categorii de persoane este dată de evoluția fenomenului la nivelul statelor din Balcani în ansamblul său, dar și de eforturile I.G.I. de a ține sub control fenomenul imigrației ilegale pe teritoriul României.

De asemenea, au fost returnați sub escortă un număr de 305 cetățeni străini depistați în situații ilegale (cei mai mulți din Pakistan — 35, Moldova — 33 și Albania — 29), cu 57% mai puțini decât în anul 2012.

Pe parcursul anului 2013, Inspectoratul General pentru Imigrări a emis un număr de 2093 autorizații de muncă pentru cetățenii străini. Dintre acestea cele mai multe au fost pentru tipul de autorizație : lucrător permanent 1557, detașat 163, sportiv 201 și înalt calificat 144. Pe segmentul de combatere al muncii ilegale a fost efectuat un număr de 624 acțiuni și controale, 211 cu forțe proprii și 413 în cooperare cu structuri având atribuții în domeniu. Cu aceste ocazii au fost depistați 58 de cetățeni străini care nu îndeplineau condițiile legale pentru a desfășura astfel de activități.

În domeniul azilului
Pe parcursul anului 2013 a fost asigurat accesul la procedura de azil a unui număr de 1499 persoane, care au depus cereri de acordare a unei forme de protecție. Cei mai mulți solicitanți de azil provin din Siria 1018, Irak 46 și Algeria 42.

S-a acordat o formă de protecție în 896 de cazuri, dintre care 377 au primit statut de refugiat și 519 protecție subsidiară, reprezentând un procent al ratei de admisibilitate de 58,86%. Se constată o creștere importantă în raport cu rata de admisibilitate de 9,27% înregistrată în anul 2012, când s-a acordat o formă de protecție în 216 cazuri.

Totodată, la solicitarea autorităților similare din alte state respectiv, Armenia, Belarus și Republica Moldova experții din cadrul Direcției Azil și Integrare au fost angrenați în mai multe misiuni de furnizare de expertiză în scopul întăririi și creșterii capacității de procesare a cererilor de azil din aceste țări.

Cooperare interinstituțională
În anul 2013, la nivelul IGI, s-a acordat o importanță deosebită dezvoltării cooperării interinstituționale cu celelalte autorități cu competențe în domeniu din sistemul de ordine și siguranță publică.

În acest context, IGI a coordonat implementarea la nivel național a unei operațiuni în domeniul combaterii imigrației ilegale la nivel european — Perkunas ( sub președenția lituaniană) care a înregistrat rezultate notabile.

Afaceri europene și cooperare internațională
Pe linie de afaceri europene s-a urmărit promovarea poziției României în cadrul grupurilor de lucru din domeniul de competență, cu ocazia negocierilor de la nivelul Consiliului UE pe marginea unor acte normative noi, dar si cu ocazia participării la diversele Comitete de Contact de la nivelul Comisiei Europene.

Totodată, s-a asigurat o participare activă a specialiștilor IGI în activități pe linie de cooperare internațională organizate în străinătate: seminarii, conferințe, misiuni operative (în cadrul agențiilor BESA, FRONTEX), grupuri de lucru externe, etc.

Implementare programe
În anul 2013, la nivelul IGI au fost derulate proiecte cu finanțare din Programul General ‘Solidaritatea și Gestionarea Fluxurilor Migratorii’, contractate, atât în perioada de referință cât și în anii anteriori.

De asemenea, au fost implementate proiecte cu surse de finanțare externă prin Programul de cooperare Elvetiano-Român, vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul UE existente pentru România și Bulgaria, și Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative.

Totodată, au fost prezentate și o serie de priorități pe termen mediu și lung:
-Realizarea unui management corespunzător în domeniul implementării politicilor, asumarea unui rol activ în cadrul cooperării regionale și internaționale în domeniul migrației și azilului;
-Crearea unui sistem flexibil în ceea ce privește admisia în România;
-Creșterea capacității de cazare și procesare a cererilor pentru acordarea unei forme de protecție ;
-Asigurarea accesului neîngrădit la procedura de azil și respectarea principiului non refoulement;
-Procesarea cererilor de azil în mod eficient și conform standardelor legale naționale, europene și internaționale aplicabile;
-Îmbunătățirea cooperării și a schimbului de informații cu celelalte instituții în domeniul combaterii imigrației ilegale pe teritoriul României și a muncii nedeclarate a acestora, în scopul menținerii unui climat de ordine și siguranță publică;
-Creșterea impactului activităților de integrare a străinilor care au un drept legal de ședere în Romania;
-Continuarea participării active la eforturile comunității internaționale de identificare a unor soluții durabile la problema refugiaților prin operațiuni de relocare de urgență și prin programul național de relocare.

La finalul expunerii, inspectorul general, chestorul principal de poliție dr. Nelu POP, a evidențiat eforturile depuse de către toți polițiștii pentru îndeplinirea atribuțiilor specifice și a mulțumit tuturor pentru activitatea desfășurată pe tot parcursul anului trecut.

La ședința de evaluare au participat, de asemenea, șefii structurilor centrale din cadrul I.G.I. și alți invitați.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *