MFP: A fost aprobata Ordonanta de urgenta pentru imbunatarirea relatiei contribuabilor cu organele fiscale

bigstock-Paperwork-5487969Guvernul a aprobat la propunerea Ministerului Finanțelor Publice, Ordonanța de urgență care cuprinde modificări ce vizează, în principal, îmbunătățirea relației contribuabililor cu organele fiscale, prin introducerea posibilității comunicării în format electronic, precum și măsuri de sprijin pentru agricultorii care au înregistrat pierderi din cauza unor calamități provocate de condițiile meteorologice nefavorabile.

Astfel, în scopul dezvoltării unui sistem de comunicare electronică între contribuabili și organele fiscale, actul normativ introduce posibilitatea emiterii și comunicării actelor administrative fiscale și a altor acte procedurale (notificări, înștiințări, certificate de atestare fiscală, etc.) și în formă electronică. Rolul acestei măsuri este de a crea posibilitatea comunicării în timp real a declarațiilor, a cererilor și a altor documente pe care contribuabilii le depun la organele fiscale, precum și asigurarea unei procesări mai rapide a acestora, comparativ cu cele depuse în format pe hârtie.

De asemenea, actul normativ prevede transmiterea, în format electronic, de către ANAF, la solicitarea altor autorități publice, a documentelor privind situația fiscală a contribuabililor. Astfel, nu va mai fi necesară deplasarea contribuabilului pentru preluarea și depunerea documentelor solicitate de autoritățile publice. De exemplu, în anul 2013, administrațiile fiscale au eliberat contribuabililor aproximativ 5,5 milioane de adeverințe de venit tiparite. Această măsură are ca efect și reducerea costurilor de administrare fiscală și asigurarea celerității în soluționarea cererilor contribuabililor.

Pentru persoanele fizice, noile reglementări creează baza legală în vederea dezvoltării procedurilor de utilizare a altor instrumente de identificare decât certificatul digital calificat, respectiv, cele de tip utilizator parolă, telefon mobil, digipass sau alte dispozitive stabilite ulterior la nivel de ordin al ministru. Aceste mijloace de comunicare electronică vor putea fi folosite și de către administrația locală în relația cu contribuabilul.

Prin ordin comun al ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și al ministrului Finanțelor Publice se stabilesc categoriile de acte administrative fiscale care pot fi emise electronic de către organele fiscale ale autorităților administrației publice locale, iar consiliile locale stabilesc, prin hotărâre, dacă organele fiscale din cadrul autorității administrației publice locale respective pot emite acte administrative fiscale în variantă electronică precum și instrumentele efective de comunicare care pot fi folosite.

Un alt capitol al actului normativ vizează sprijinirea agricultorilor impuși la normă de venit care au înregistrat pagube, în cursul anului 2013, din cauza fenomenelor meteorologice nefavorabile sau extreme.

Astfel, se diminuează, proporțional cu gradul de calamitate al producției agricole, impozitul pe venitul din activități agricole datorat pentru anul fiscal 2013 de contribuabilii care au desfășurat activități agricole individual sau în asociere, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

a) impozitul a fost stabilit pe bază de norme de venit;

b) pentru producția agricolă nu au fost încheiate polițe de asigurare;

c) producția a fost calamitată în proporție de peste 30%. Gradul de calamitate se dovedește cu documentul emis de autoritatea competentă, în condițiile legii.

Un alt punct al actului normativ se referă la flexibilizarea condițiilor de acordare și menținere a eșalonărilor la plată a obligațiilor bugetare. Ordonanța de Urgență prevede extinderea ariei creanțelor care pot fi eșalonate la plată, incluzând în această categorie:

Creanțele stabilite de alte organe și transmise spre recuperare ANAF

Diferențele de obligații fiscale stabilite prin declarațiile fiscale și declarații rectificative de către contribuabili în perioada de derulare a unei eșalonări.

Pot forma obiect al garanțiilor inclusiv bunurile mobile care, deși au durata normală de funcționare expirată, au fost supuse reevaluării potrivit regulilor contabile în vigoare

Extinderea ariei creanțelor care pot fi reeșalonate la plată are scopul, pe de o parte, să crească gradul de recuperare a obligațiilor fiscale deținute de către contribuabil, iar, pe de altă parte, să sprijine menținerea activității contribuabililor viabili din punct de vedere economic și care au un comportament pozitiv arătat tocmai prin intenția de plată, eșalonată, a obligațiilor bugetare.

De asemenea, vor fi reglementare situațiile în care contribuabilul solicită înlocuirea sau redimensionarea garanției, iar soldul sumelor rămase din eșalonare este inferior plafonului reglementat de ordonanță (de până la 5.000 lei în cazul persoanelor fizice și, respectiv, 20.000 lei în cazul persoanelor juridice). Astfel, se propune ca în aceste situații, organul fiscal să procedeze la eliberarea garanțiilor, întrucât contribuabilii aflați în situații similare care solicită eșalonarea sumelor al căror cuantum este sub plafon, nu trebuie să depună garanții.

Prin eliberarea garanțiilor de către organul fiscal, acestea pot fi utilizate de către contribuabili pentru dezvoltarea activității.

Totodată, actul normativ reglementează o excepție în privința obligației de desemnare a unui împuternicit de către contribuabilii care au obligații declarative și nu au un domiciliu fiscal în România. Măsura adoptată are ca efect reducerea costurilor administrative pentru investitorii transfrontalieri, care au o pondere importantă pe piața de capital .

Potrivit Ordonanței de Urgență, plățile efectuate în contul de venituri al bugetului local în perioada 2009-2012, pentru impozitul pe onorariul avocaților și notarilor publici, pot stinge obligațiile fiscale înregistrate în evidențele ANAF, datorate de către acești contribuabili pentru venitul din activitatea independentă respectivă fără ca pentru această perioadă să plătească dobânzi și penalități de întârziere.

Pentru implementarea prevederilor încluse în Ordonanța de Urgență adoptată astăzi de Guvern, vor fi adoptate o serie de ordine emise de ministrul Finanțelor Publice, ministrul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și președintele ANAF.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *