MFP: Proiectul de ordin pentru aprobarea sistemului de raportare contabila a fost publicat pe site

image_125570077161980000_1Potrivit proiectului de ordin, operatorii economici, care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei, depun la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice raportări contabile la 30 iunie 2014.

Raportările se depun în format hârtie și în format electronic sau numai în formă electronică pe portalul www.e-guvernare.ro, având atașată o semnătură electronică extinsă.

Proiectul propune ca termen limită pentru depunerea raportărilor data de 18 august 2014. Nedepunerea raportărilor se sancționează conform prevederilor art. 42 din Legea contabilității nr. 82/ 1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Este de remarcat faptul că pentru indicatorii din raportările contabile la 30 iunie nu se aplică unele reguli contabile, precum inventarierea obligatorie și evaluarea tuturor elementelor bilanțiere, iar nivelul de detaliere a informațiilor este mai redus.

Conform art.28 alin. (2) din Legea contabilității nr. 82/ 1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, persoanele prevăzute de lege au obligația să întocmească raportări contabile și la alte perioade decât anual, în cadrul exercițiului financiar, în condițiile stabilite de Ministerul Finanțelor Publice.

Pentru situațiile financiare anuale ale operatorilor economici, modelele acestora sunt prevăzute de reglementările contabile aplicabile, respectiv Reglementările contabile conforme cu Directiva a patra a Comunităților Economice Europene, parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3.055/ 2009, cu modificările și completările ulterioare, sau Standardele Internaționale de Raportare Financiară.

Modelul de raportare contabilă la 30 iunie se aprobă anual prin ordin al ministrului finanțelor publice, de la o perioadă la alta intervenind unele cerințe de informații suplimentare.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *