Ministerul Fondurilor Europene a publicat a doua versiune a Acordului de Parteneriat 2014-2020

ministerul-fondurilor-europeneMinisterul Fondurilor Europene a publicat pe 10 februarie a.c., a doua versiune a Acordului de Parteneriat 2014-2020 pe site-ul oficial.

Astfel, Ministerul Fondurilor Europene supune consultării publice varianta actualizată a acestui document de programare, care stabilește prioritățile de finanțare din Fondurile Europene Structurale și de Investiții pentru a susține competitivitatea, convergența și cooperarea, pentru a încuraja dezvoltarea inteligentă, bazată pe creștere economică și incluziune socială. Propunerea de Acord de Parteneriat va fi transmisă Comisiei Europene la sfârșitul acestei luni.

Conform celei de a doua versiuni a Acordului de Parteneriat, propunerile de alocări financiare indicative la nivelul programelor operaționale prin care România va atrage fondurile alocate pentru politica de coeziune:
Programul Alocarea financiară indicativă pentru perioada 2014-2020 (prețuri curente 2012, fără rezerva de performanță)
Programul Operațional Infrastructură Mare 9,07 mld. euro
Programul Operațional Regional 6,47 mld. euro
Programul Operațional Capital Uman 3,44 mld. euro
Programul Operațional Competitivitate 1,26 mld. euro
Programul Operațional Capacitate Administrativă 0,52 mld. euro
Programul Operațional Asistență Tehnică 0,3 mld. euro
Programele de cooperare transfrontalieră 0,45 mld. euro

Sistemul de implementare a fondurilor europene va fi mult mai eficient în perioada 2014-2020, datorită simplificării structurii instituționale.

Totodată, sistemul va fi mai bine coordonat, fiind stabilite atribuții de autoritate de management numai la nivelul a trei ministere:
– Ministerul Fondurilor Europene va fi autoritate de management pentru: Programul Operațional Infrastructura Mare, Programul Operațional Capital Uman, Programul Operațional Competitivitate și Programul Operațional Asistență Tehnică;
– Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice va fi autoritate de management pentru: Programul Operațional Regional, Programul Operațional Capacitate Administrativă, respectiv pentru programele de cooperare teritorială europeană;
– Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale va fi autoritate de management pentru Programul Național pentru Dezvoltare Rurală, respectiv Programul Operațional pentru Pescuit.

Coordonarea va ține seama de lecțiile învățate în perioada 2007-2013 și va urmări eficientizarea procesului de implementare și reducerea poverii administrative, iar concentrarea tematică a fondurilor va asigura obținerea unui impact semnificativ al investițiilor, respectiv continuitatea intervențiilor sustenabile din actuala perioadă de programare.

În perioada 2014-2020, România are alocate fonduri europene în valoare de aproximativ 21 de miliarde de euro pentru politica de coeziune. Raportată la numărul de locuitori, alocarea este cea mai mică din UE: de aproximativ 1.000 de euro/ locuitor.

Țara Nr. locuitori (mil. pers.) Buget coeziune (mld. euro)* Euro/Locuitor
România 21,3 21,4 ~ 1.000
Cehia 10,4 20,5 ~ 2.000
Ungaria 9,9 20,4 ~ 2.000
Portugalia 10,5 19,6 ~ 1.900
Slovacia 5,3 13,1 ~ 2.200
Polonia 38,5 72,7 ~ 1.900
Lituania 3,0 6,4 ~ 2.200
Croația 4,3 8,0 1.900

* sume exprimate în prețuri curente 2011

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *