POS CCE: Finanțări de 171 milioane de lei pentru informatizarea instituțiilor publice

poscce_logoMinisterul Fondurilor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice (POS CCE), anunță lansarea apelului de proiecte aferent Operațiunii 3.2.2 — ‘Implementarea de sisteme TIC în scopul creșterii interoperabilității sistemelor informatice’, Axa Prioritară 3 — ‘Tehnologia Informației și comunicațiilor pentru sectoarele privat și public’.

Bugetul apelului este de 171 milioane de lei (aproximativ 38,7 milioane de euro). Propunerile de proiecte pot fi depuse on-line până în data de 10 decembrie a.c., ora 16.30, pe pagină web: http://www.fonduri.mcsi.ro, apelul fiind administrat de Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale.

‘Informatizarea instituțiilor publice este o soluție pentru reducerea birocrației, dar și pentru creșterea capacității administrative. Acest nou apel de proiecte lansat în cadrul Programului Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice va finanța informatizarea instituțiilor publice pentru asigurarea interoperabilității sistemelor electronice ale acestora, respectiv pentru creșterea capacității de răspuns la solicitările primite. Va fi finanțată atât interconectarea sistemelor electronice care sunt funcționale la momentul depunerii proiectului, cât și a celor care vor fi dezvoltate în cadrul proiectelor finanțate’, a declarat ministrul Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici.

Proiectele propuse spre finanțare în cadrul acestei operațiuni trebuie să asigure una sau mai multe din următoarele:

-Creșterea nivelului de încredere în serviciile publice oferite;

-Eficientizarea activităților interne ale instituțiilor publice care furnizează/ beneficiază de furnizarea de servicii publice, utilizând mijloace specifice tehnologiei informației și comunicațiilor (TIC), prin minimizarea timpului dedicat activităților interne proprii;

-Creșterea capacității de interconectare a sistemelor informatice și/ sau bazelor de date ale instituțiilor publice centrale și a securității fluxurilor de date dintre acestea;

-Optimizarea cooperării între instituțiile publice, prin dezvoltarea unui mecanism eficient de verificare și semnalare a situațiilor generatoare de fenomene de criminalitate organizată la nivel național, evaziune fiscală, precum și a faptelor asociate fenomenului de corupție și de finanțare a terorismului;

-Creșterea gradului de interoperabilitate între instituțiile publice implicate în organizarea serviciilor de urgență și optimizarea utilizării resurselor de intervenție în soluționarea urgențelor.

-Proiectele propuse spre finanțare în cadrul acestei operațiuni vor asigura simultan următoarele:

Crearea premiselor de furnizare de servicii, de către instituții publice abilitate, către cetățeni, mediul de afaceri, respectiv administrația publică;

-Eficientizarea activităților interne ale instituțiilor publice care beneficiază de furnizarea respectivului serviciu utilizând mijloace specifice tehnologiei informației și comunicațiilor (TIC);

-Dezvoltarea mecanismelor de interoperabilitate între bazele de date ale instituțiilor publice centrale ale statului sau între sistemele informatice ale acestora.

-Pot depune propuneri de proiecte în cadrul acestui apel următoarele tipuri de solicitanți:

-Instituții publice cu atribuții în culegerea și valorificarea informațiilor;

-Instituții publice cu atribuții în asigurarea de servicii de interconectare între sistemele informatice și bazele de date ale instituțiilor publice centrale;

-Instituții publice cu atribuții în administrarea, operarea și dezvoltarea infrastructurilor TIC pentru servicii/intervenții de urgență;

-Parteneriate între instituțiile mai sus menționate.

Documentele necesare pentru lansarea apelului de proiecte sunt disponibile pe site-ul Ministerului Fondurilor Europene, la următorul link: http://www.fonduri-ue.ro/poscce/.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *