RATB: 10 linii de noapte vor fi reorganizate

autobuzÎn vederea optimizării transportului de noapte și corelării capacității de transport oferite cu cererea existentă, Regia Autonomă de Transport București va reorganiza circulația pe mai multe linii de noapte, începând cu data de 10/11.01.2014.

Analizând cererea de transport pe cele 25 de linii de noapte existente în prezent, s-a constatat că, în configurația actuală a rețelei de transport de noapte, pe un număr de 10 linii se înregistrează un grad scăzut de solicitare.

Luând în considerare acest aspect, ținând cont de direcțiile diverse de deplasare și venind astfel în întâmpinarea multor solicitări primite din partea călătorilor, s-a decis extinderea rețelei de transport prin reconfigurarea traseelor celor 10 linii, astfel încât să se asigure relații directe între cartierele bucureștene, după cum urmează:

Linia N101 va funcționa între ,,Pasaj Colentina’ și ,,Faur’, pe traseul: Șos. Colentina, Șos. Mihai Bravu, Bd. Ferdinand, Șos. Pantelimon, Bd. Pierre de Coubertin, Stadionul Național, Bd. Pierre de Coubertin, Șos. Pantelimon, Str. Garii Cațelu, Str. Industriilor, Bd. Basarabia, Bd. 1 Decembrie1918.

Autobuzele vor purta inscripția de traseu: ,,N101: Pasaj Colentina-Sos. Pantelimon-Faur’.

Linia N103 va funcționa între ,,Complex RATB Titan’ și ,,Zețari’, pe traseul: Bd. Th. Pallady, Bd. Camil Ressu, Cal. Dudești, Bd. O. Goga, Str. Nerva Traian, Cal. Văcărești, Șos. Olteniței, Str. Ion Iriceanu, Str. Turnu Măgurele, Str. Luică, Str. Anghel Alexandru, Str. Zețarilor.

Autobuzele vor purta inscripția de traseu: ,,N103: Complex RATB Titan-Pod Timpuri Noi-Zețari’.

Linia N110 va funcționa între ,,Cartier 16 Februarie’ și ‘Piața Unirii’, pe traseul: Calea Giulești, Bd. Constructorilor, Str. Virtuții, Str. Lujerului, Bd. Timișoara, Str. Răzoare, Șos. Pandurilor, Str. Dr. Rainer, Bd. Eroilor, Splaiul Independenței până la terminalul ,,Piața Unirii”, cu întoarcere pe Splaiul Independenței, Bd. Eroilor, Str. Dr. Bagdasar, Șos. Pandurilor, Bd. Geniului, Bd. Timișoara, Str. Lujerului, Șos.Virtuții, apoi pe traseul actual.

Autobuzele vor purta inscripția de traseu: ,,N110: Piața Unirii — Bd. Timișoara — Cartier 16 Februarie’.

Linia N113 va funcționa între ,,Complex RATB Titan’ și ,,Bd. Ficusului’, pe traseul: Bd. Th. Pallady, Bd. Camil Ressu, Str. Râmnicu Vâlcea, Cal. Vitan, Cal. Dudești, Șos. Mihai Bravu, Str. Vatra Luminoasă, Bd. Pierre de Coubertin, Șos. Iancului, Bd. Pache Protopopescu, Bd. Carol I, Cal. Moșilor, Șos. Ștefan cel Mare, Str. Barbu Văcărescu, Str. Eugen Botez, Str. Bănciulescu, Cal. Floreasca, Șos. Ștefan cel Mare, Bd. Iancu de Hunedoara, Piața Victoriei, Bd. Ion Mihalache, Calea Griviței, Bd. Bucureștii Noi, Bd. Gloriei, Str. Piatra Morii, Str. Coralilor, Șos. Străulești, Str. Ion Ionescu de la Brad, Bd. Aerogării, Bd. Ficusului.

Autobuzele vor purta inscripția de traseu: ,,N113: Complex RATB Titan-PiațaVictoriei-Bd. Ficusului’.

Linia N118 va funcționa între ,,Mezeș’ și ,,Complex Comercial Apusului’, pe traseul: Șos. Chitilei, Cal. Griviței, Piața Gării de Nord, Bd. Dinicu Golescu, Șos. Orhideelor, Cal. Giulești, Cart. 16 Februarie, Cal. Giulești, Bd. Constructorilor, Șos. Virtuții, Bd. Iuliu Maniu, Str. Dreptății, Bd. Uverturii, Str. Apusului.

Autobuzele vor purta inscripția de traseu:’N118: Mezeș-Gara de Nord-Complex Comercial Apusului’.

Linia N120 va funcționa între ,,Depoul Militari’ și ,,Turnu Măgurele’, pe traseul: Bd. Preciziei, Str. Valea Cascadelor, Bd. Timișoara, Bd. Vasile Milea, Drumul Taberei, Str. Lt. N. Găină, Drumul Sării, Cal. 13 Septembrie, Str. Sebastian, Cal. Rahovei, Șos. Alexandria, Autobaza Alexandria, Șos. Alexandria, Cal. Rahovei, Cal. Ferentari, Prel. Ferentarilor, terminalul Zețari, Prel. Ferentarilor, Str. Toporași, Șos. Giurgiului, Drumul Găzarului, Str. Izvorul Rece, Str. Nițu Vasile, Bd. Alexandru Obregia.

Autobuzele vor purta inscripția de traseu: ,,N120: Depoul Militari-Cal. Rahovei-Turnu Măgurele’.

Linia N122 va funcționa între ,,Valea Oltului’ și ,,Zețari’, pe traseul: Str. Valea Oltului, Prelungirea Ghencea, Bd. Ghencea, Str. Petre Ispirescu, Str. Mărgeanului, Str. Buzoieni, Șos. Alexandria, rond ‘Cristalului’, Șos. Alexandria, Str. Amurgului, Șos. Salaj, Str. Bacau, Str. Humulești, Șos. Salaj, Str. Amurgului, Str. Freamătului, Str. Salviei, Str. Bachus, Prel. Ferentarilor.

Autobuzele vor purta inscripția de traseu: ,,N122: Valea Oltului-Șos. Alexandriei-Zețari’.

Linia N123 va funcționa între ‘CFR Constanța’ și ,,Pasajul Otopeni’, pe traseul: Șos. Pipera, Str. Av. Șerbănescu, Bd. Aerogării, Bd. Ficusului, Str. Elena Văcărescu, Șos. București-Ploiești.

Autobuzele vor purta inscripția de traseu: ,,N123:CFR Constanța-Sos.București-Ploiești-Pasajul Otopeni’.

Linia N124 va funcționa între ,,Depoul Alexandria’ și ,,Bd. Alexandru Obregia’, pe traseul: Șos. Alexandria, Str. Amurgului, Șos. Salaj, Str. Bacau, Str. Humulești, Șos. Salaj, Calea Ferentari, Prelungirea Ferentarilor, Str. Zețarilor, Str. Anghel Alexandru, Șos. Giurgiului, Str. Anghel Moldoveanu, Str. Tudor Gociu, Str. Acțiunii, Str. Pogoanele, Str. Luica, Bd. Constantin Brâncoveanu, Șos. Olteniței, Str. Nițu Vasile, cu întoarcere în rondul din intersecția Str. Nițu Vasile/Str.Emil Racoviță, Str. Nițu Vasile, Șos. Olteniței, Str. Ion Iriceanu, Str. Turnu Magurele.

Autobuzele vor purta inscripția de traseu: ,,N124: Depoul Alexandria-Zețarilor-Bd. Alexandru Obregia’.

Linia N125 va funcționa între ,,CFR Constanța’ și ,,Granitul’, pe traseul: Șos. Pipera, Calea Floreasca, Șos. Ștefan cel Mare, Bd. Iancu de Hunedoara, Piața Victoriei, Bd. Iancu de Hunedoara, Șos. Ștefan cel Mare, Calea Floreasca, Str. Ceaikovski, Str. Barbu Văcărescu, Str. Fabrica de Glucoză, Str. Gara Herăstrău, Bd. Dimitrie Pompeiu, Str. Petricani, Bd. Lacul Tei, Str. Teiul Doamnei, Șos. Colentina, Str. Doamna Ghica, Str. Heliade între Vii, Str. Slugerului, Str. Baicului, Șos Pantelimon, Bd. Pierre de Coubertin, Stadionul Național, Bd. Pierre de Coubertin, Șos. Pantelimon.

Autobuzele vor purta inscripția de traseu: ,,N125: CFR Constanța-Lacul Tei-Granitul’.

Traseele celorlalte 15 linii de transport de noapte vor rămâne neschimbate.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *