ANCOM finalizează documentația licitației pentru acordarea multiplexurilor de televiziune digitală

Guvernul-a-aprobat-licentele-pentru-frecventele-radio-in-sistem-digital-terestru-de-tvAutoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) a finalizat pe 5 martie, împreună cu industria, decizia și caietul de sarcini pentru organizarea licitației în vederea acordării licențelor de utilizare a frecvențelor radio în sistem digital terestru de televiziune.

Licitația va demara după publicarea în Monitorul Oficial al României a deciziei agreate pe 5 martie.

Cele cinci multiplexuri de televiziune digitală terestră, patru în UHF și unul în VHF, în standard DVB-T2, vor fi scoase la licitație printr-o procedură de selecție competitivă. Taxa minimă de licență pentru fiecare din cele cinci multiplexuri este de 300.000 euro.

‘După demararea licitației, cei interesați vor avea la dispoziție șase săptămâni pentru a-și depune candidaturile. Dacă cererea va fi mai mare decât oferta, rundele de licitație vor începe într-o lună de la primirea ofertelor și ne-am propus să încheiem tot procesul în prima parte a anului 2014’, a declarat Cătălin Marinescu, președintele ANCOM.

Procedura de selecție competitivă presupune ca fiecare ofertant să depună o ofertă inițială prin care să indice numărul de multiplexuri pe care dorește să le achiziționeze. În cazul în care cererea depășește numărul de multiplexuri disponibile, se vor organiza runde primare de licitație până când cererea nu mai depășește oferta. În cazul în care, după încheierea rundelor primare există multiplexuri care nu au fost câștigate de niciun ofertant, în scopul adjudecării acestora, ANCOM poate decide organizarea unei runde primare suplimentare la care poate participa orice ofertant admis în etapa de licitație. De asemenea, repartizarea multiplexurilor MUX2, MUX3 și MUX4 către ofertanții câștigători, în urma ofertei inițiale sau a rundelor primare, după caz, se va face prin runda de alocare. Prețul de pornire pentru fiecare multiplex reprezintă taxa minimă de licență de 300.000 euro stabilită de către Guvern, la propunerea ANCOM.

Câștigătorul primului multiplex în UHF (MUX 1) va avea obligația de a transmite ‘free to air’, în condiții transparente, concurențiale și nediscriminatorii, posturile publice și private de televiziune care se transmit în prezent în sistem analogic terestru, în conformitate cu prevederile Legii audiovizualului. De asemenea, potrivit Strategiei elaborate de către Ministerul Societății Informaționale, acest multiplex va trebui să asigure o acoperire în recepție fixă de 90% din populație și 80% din teritoriu până la 31 decembrie 2016, fiind singurul multiplex din cele 5 disponibile care are astfel de obligații de acoperire. Pentru MUX 2, MUX 3, MUX 4 și MUX 5, operatorii vor avea obligația ca până la 1 mai 2017 să aibă în funcțiune cel puțin 36 de emitățoare pentru fiecare dintre rețelele corespunzătoare acestor multiplexuri, instalate câte unul în fiecare zonă de alocare.

Toate multiplexurile vor fi acordate pe o perioadă de 10 ani, iar licențele vor intra în vigoare începând cu 17 iunie 2015. Câștigătorii vor avea obligația de a achita taxa de licență rezultată în urma licitației în cel mult 90 de zile calendaristice de la data anunțării rezultatelor procedurilor de selecție.

Pentru a fi admis în etapa de licitație, un candidat trebuie să îndeplinească cumulativ o serie de criterii de calificare, ca de exemplu: să fie societate comercială română sau străină; cifra de afaceri medie pe ultimii 3 ani sau pe perioada scursă de la înființare, dacă aceasta este mai scurtă de 3 ani, să fie de minimum 2.000.000 euro; durata de funcționare a candidatului prevăzută în actul constitutiv trebuie să fie cel puțin până la data de 17 iunie 2025; să-și fi îndeplinit obligațiile exigibile de plată către bugetul de stat, bugetele asigurărilor sociale și fondurilor speciale a impozitelor, taxelor, contribuțiilor și altor venituri și către ANCOM; candidatul să nu facă parte din grupul altui candidat.

Multiplexul digital reprezintă un grup de programe de radiodifuziune și televiziune, servicii multimedia suplimentare și alte date asociate de identificare transmise de la stațiile de emisie către utilizatorii finali pe cale radio terestră, utilizând modulație digitală în limitele unui canal de televiziune standard/bloc de frecvență.

Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) este instituția care protejează interesele utilizatorilor de comunicații din România, prin promovarea concurenței pe piața de comunicații, administrarea resurselor limitate, încurajarea investițiilor eficiente în infrastructură și a inovației. Pentru mai multe detalii despre activitatea ANCOM vizitați www.ancom.org.ro și www.portabilitate.ro. Pentru a compara ofertele de telefonie și internet, intrați pe www.veritel.ro.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *